Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytnú u zakúpených produktov chyby -  vady máte, právo na reklamáciu.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, zistené hneď po prevzatí tovaru alebo počas jeho správneho používania.

Spolu s dokladom o zakúpení našich produktov, (faktúra, daňový doklad), Vám bude zaslaný návod na správne používanie a starostlivosť o produkty.

Doklad o kúpe + návod na používanie si starostlivo uchovajte v prípade uplatnenia reklamácie ich budete potrebovať.

Postup pri uplatňovaní reklamácie:

Možete nás kontaktovať telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Môžete nás kontaktovať emailom odporúčame priložiť fotodokumentáciu poškodnia predmetu reklamácie + popíšte poškodenie a ako k poškodeniu došlo + doklad o zakúpení, ktorého súčasťou je aj návod na používanie.

Môžete produkty, ktoré su predmetom reklamácie zaslať na adresu boh, s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica. Spolu s poškodeným produktom zašlite aj doklad o kúpe, ktorý slúži aj ako záručný list, spolu s návodom na používanie + sprievodný list s popisom poškodenia a ako k poškodeniu došlo.

Zásielky na dobierku nepreberáme.

Ak sa nedohodneme inak, náklady na doručenie tovaru k uplatneniu reklamácie si hradí kupujúci na vlastné náklady.

Pre správne posúdenie je nutné aby bol tovar, vrátený čistý, kompletný a nejavil známky viditelného poškodenia v dôsledku nesprávneho zaobchádzania zákazníkom teda Vami.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

  1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

Na naše produkty je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená iná záručná doba. Záruka sa však vzťahuje len na výrobné chyby. Po uplynutí záručnej doby klesá životnosť potlače.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

•          nesprávnym používaním

•          nesprávnou aplikáciou

•          nesprávnym skladovaním

•          opotrebením

Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní, odo dňa uplatnenia reklamácie.

O prijatej reklamácií, Vás budeme informovať a zašleme Vám potvrdenie o reklamácii, čo bude slúžiť ako reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený.

Máte právo na bezplatné odstránenie závady, riadne a na čas, na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Ak uznáme reklamáciu za opodstatnenú, chybné produkty, Vám buď vymeníme alebo Vám vrátíme peniaze.

V prípade produktov zakúpených v akciových cenách, či zľavách, môžu platiť skrátené záručné doby alebo môžu byť bez zárkuky, na čo Vás upozorníme už v popise produktu v intenetovom katalógu, aj vo vystavenom doklade o zakúpení.

Zánik záruky

  • vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie
  • nevhodným používaním tovaru
  • nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom
  • neodbornou aplikáciou, zaobchádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
  • tovar bol poškodený živlami alebo zlým skladovaním

Záverečné ustanovenie:

Je možné, že budete vnímať určitú farebnú rodieľnosť medzi produktami zobrazenými v našom internetovom katalógu, keď budete prehliadať cez displej monitora počítaču alebo cez mobilný telefón a produktami, ktoré budete držať v rukách. Je to spôsobené aj tým, že displej či monitor je podsvietený, kým produkty nie.

Upozorňujeme, že túto skutočnosť nepovažujeme za dôvod či predmet reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.4.2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

 

 

 


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Súhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope.

súhlasím
nesúhlasím